.

Jag har odlat min ensamhet så länge. Nu är den här.