-

Min fiende är ryggradslös. Jag älskar hennes avsaknad av moraliska principer och hennes sätt att låta spänning gå före allvar. Jag känner igen mig i henne. Om det inte vore för att jag är offret den här gången hade vi kanske förenats ännu en gång i vår avsaknad av allt det där som behövs om man ska ta livet på allvar. Jag vet inte hur det är med dig, men ofta lever jag som om denna omgång bara är ett test. Det riktiga spelet börjar nästa liv.

Nu bara leker vi, för att se om vi förstår.