.

Jag började mitt liv med att jobba i 3 år på Mcdonalds.

Men jag borde bli läkare, konstnär, psykolog, författare, dj, journalist, entreprenör, informatör, socionom, lärare, intendent, musiker, säljare, advokat, analytiker, handläggare, jurist, mäklare, artist, grafiker, copywriter, designer, arkitekt, bankir, ekonom, ingenjör, dietist, veterinär eller tandläkare.

Jag är i kvar i frityroljan, jag är kvar som en skugga i larmet som går när mat ska upprepas.