-

"Det finns ett skrivande som består i att göra sig älskad. Att vara rädd för att skriva är också att vara rädd för att inte längre bli älskad."

  • Nina Bouraoui